Летећи монах из Малмсберија

Монах Ејлмер из Малмсберија (author Solipsist, licence CC BY-SA 4.0, source Wikimedia Commons)
Халејева комета најављује погибију краља Харолда, таписерија из Бајеа (Source Wikimedia Commons)

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics