ИНИЦИЈАТИВА

ДА СЕ, УЗ ЈЕДИНСТВЕНИ УЏБЕНИК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ, УВЕДЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ НАСТАВНИК, РОБОТ ВУЛИН

Господину Бранку Ружићу

Министру просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Поводом иницијативе која је потекла од министра полиције, Александра Вулина и прихваћена од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, да се промени постојећа законска регулатива и да од сада ученици и наставници у Србији за предмете историја, географија и српски језик могу да користе само уџбенике државног издавача, а коју сте Ви подржали, предлажем Вам њену допуну:

Наиме, предлажем да се, уз увођење јединствених уџбеника за поменута три предмета, из наставе искључе наставници, те да се, као јединствени предавач уведе робот, за кога, у знак захвалности према покретачу ове иницијативе, предлажем име Вулин.

Образложење: Иницијатива министра полиције и председника подстакнута је чињеницом да се у Србији користи више уџбеника у настави из поменутих предмета (што је, иначе, пракса и у другим земљама). Предложено је да се користи јединствени уџбеник како “издавачи не би на своју руку тумачили шта је био турски данак у крви, или да се о Јасеновцу учи само десет минута на једном школском часу”. С обзиром на то да је садржај уџбеника прописан планом и програмом Вашег министарства, те да су разлике у садржају постојећих уџбеника занемарљиве, односно да се они међу собом разликују по додатним компонентама, илустрацијама и методичком приступу, а не по садржају презентованог градива, Вашу иницијативу је неопходно допунити. Наиме, разлике у приступу градиву и његовом садржају не потичу од уџбеника, већ је разлог томе што у Србији историју, географију и српски језик предају различити наставници који појединим питањима посвете више, а другима мање пажње. Њихов приступ у интепретацији градива није истоветан. Уз то, често се дешава да исти наставник у једном одељењу посвети више пажње неком градиву него што ће то урадити у другом. Зато је иницијативу за увођење јединственог уџбеника неопходно допунити увођењем јединственог наставника, а то може да буде само робот.

Увођење робота Вулина у наставни процес не наилази на техничке препреке, с обзиром на изузетно велике домете савремене роботике и могућности програмирања робота за извођење наставе. Уосталом, то је у складу и са политиком Вашег министарства које у процесе дигитализације образовања већ улаже значајна буџетска средства.

Такође, верујем да је ова иницијатива у складу са прокламованом политиком дигитализације коју је у свом експозеу представила председник владе Ана Брнабић, као и са потребом за већом применом дигитализације и технологије у наставном процесу, о чему сте и сами недавно говорили.

Позивам Вас и да размотрите могућности имплементирања ове иницијативе на Филолошком, Филозофском и Географском факултету државних универзитета Републике Србије, где се обучавају студенти историје, географије и србистике, тј. да и у високошколском образовању професоре универзитета замене роботи.

С поштовањем,

У Београду, 01. 03. 2021.

др Александар Узелац

Виши научни сарадник Историјског института у Београду, председник Европског комитета Међународне асоцијације истраживача Златне хорде, итд.

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics